Raamatupidamisteenus


Baasteenus

Algdokumentide kontroll ja töötlemine
Sularahaarvestus (kassa sisse- ja väljaminekuorderite koostamine, kassaraamat)
Müügi ja laekumiste kajastamine (müügireskontro)
Ostu ja tasumiste kajastamine (ostureskontro)
Põhivara arvestus
Kuluaruannete koostamine
Lähetusaruannete koostamine
Palgaarvestus 3 töötajale
Bilansi ja kasumiaruande koostamine tellimisel
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile (elektrooniliselt)
 

Lisateenused

Töötasu arvestus alates 4-ndast töötajast
Maksudeklaratsioonide parandamine (teenusepakkujast mitteolenevatel põhjustel)
Maksekorralduste ettevalmistamine internetipangas
Raamatupidamise korrastamine
Statistikaaruannete koostamine
Aastaaruande koostamine ja esitamine
 
Küsi hinnapakkumist!